Dala Klimat AB Logo

Övermo Millavägen 15, 79335 Leksand


Telefon:

Dala Klimat AB Logo

Övermo Millavägen 15, 79335 Leksand
Hitta till oss

Telefon:

OVK

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader (se nedan). Kontrollen, om allt är OK, visar att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen utförs av en av våra certifierade kontrollanter. Vi kan oftast även ge dig förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, med bibehållen god inomhusmiljö.

 

Vanliga frågor runt OVK:

När ska OVK genomföras?

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången ("första besiktning"). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, enligt följande riktlinjer: 

3 år

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande, gäller FT- och FTX-ventilation.

6 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande, gäller S-, F- eller FX-ventilation.

 

Tipps: En- och tvåbostadshus med FX-, FT- eller FTX-ventilation behöver endast genomföra en första besiktning innan systemet tas i bruk. Dock rekommenderas regelbunden service, som t.ex. kanalrensning eller filter byte för maximal funktion och mindre energiåtgång.
 

Hur går funktionskontrollen till?

Vid den första besiktningen kontrolleras först att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter. 

Vid varje OVK kontrolleras sedan bl.a. att

  • ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden
  • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga
  • ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett

Återkommande besiktningar kontrollerar bl.a.:

  • att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk
  • undersöka åtgärder som kan förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat

Varje besiktning medför att ett protokoll utfärdas som går till byggnadens ägare samt byggnadsnämnden. Ett intyg utfärdas som bör sättas upp på synlig plats i byggnaden. 

 

Vem ansvarar?

Byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, ska se till att OVK utförs.

 

Vilka system finns det?

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

 

Lämna gärna dina uppgifter i formuläret så återkommer vi inom kort med en offert!